ZVELEBOVÁNÍ AREÁLU FKNR LETECH 2014 - 2015

Autor: administrator <daniel.hajek(at)tiscali.cz>, Téma: Fotbal, Vydáno dne: 26. 09. 2015Opravy a výstavba v areálu FK Nová Role v letech 2014 - 2015

 

V loňském i letošním roce se nám za pomoci Města Nová Role, sponzorů, dotací, vybírání členských příspěvků a v neposlední řadě díky pomoci některých členů klubu daří zvelebovat areál
a zázemí Novorolského Fotbalového klubu.

Nejprve se v roce 2014 díky přidělení dotace z Fotbalového svazu České republiky podařilo vybudovat automatické zavlažování obou travnatých hřišť, které nám prováděla firma D-Styl p. J. Matyška. Díky vstřícnosti a osobnímu přístupu zástupců firmy se povedlo do realizace zakomponovat část stávajícího rozvodu starého zavlažování. Tím jsme si mohli dovolit zhotovit automatickou závlahu i na „malé“ hřiště, které využívá převážně mládež a staří páni FK. Spoustu práce při realizaci odvedli také členi FK! Ještě zbývá dokončit rekonstrukci čerpací stanice, kde je nutné vyměnit stávající železné potrubí za plastové. To se nám snad podaří v roce 2016. Automatické zavlažování by nám mělo usnadnit a také zlevnit údržbu povrchu fotbalových hřišť, která je nutná pro provozování našeho sportu. Foto z akce ZDE

Dále se povedlo dokončit zateplení obvodových zdí fotbalových kabin, bufetu, skladu a kotelny, jehož realizace probíhala v letech 2013 - 2015. Velkou část zateplení sponzoroval člen VV FK pan Jan Kvapil a na zbytek zateplení, fasády a klempířských prvků se nám povedlo sehnat další sponzory. Dokončení zateplení a fasádu provedla fa. Karea p. R. Ludvíka. Konečně mají tedy po letech kabiny tvář, na kterou můžeme být právem hrdí. Na výstavbě se podíleli brigádně
i členové FK. Foto z akce ZDE

V letošním roce jsme nejprve z vlastních zdrojů postavili lapače míčů a následně začali s opravou oplocení malého hřiště. Veškeré práce se prováděly svépomocí členů FK. Foto z akce ZDE

Poté se započalo i s přestavbou vnitřních částí kabin. První na řadě je domácí kabina, kde byl stav takřka havarijní, ale bohužel, díky nedostatku financí, se nám stále oprava odsouvala. Naštěstí opět pomohl J. Kvapil a opravu pomohl zafinancovat. Ještě zbývají dokončit některé drobnosti a v další fázi je na řadě oprava zázemí kabiny a koupelny pro hostující tým. Na opravě domácí kabiny se brigádnicky podílel p. R. Kotek, který provedl malování a p. Fr. Mokrý, který položil dlažbu. Největší část opravy provedla firma p. M. Hrušky. Foto z akce ZDE

Třetí a největší akcí roku 2015 bude výstavba tribuny pro diváky u hlavního hřiště. Výstavba se bude realizovat v termínu srpen až listopad 2015 a bude financovaná z rozpočtu města Nová Role. Nabídku na výstavbu tribuny dostal FK od města již v roce 2012, ale díky různým vlivům se definitivně o realizaci rozhodlo až po komunálních volbách v roce 2014. Ve výběrovém řízení se o výstavbu zajímala pouze jedna firma a to Karea p. R. Ludvíka, která již započala se stavbou. Foto z počátku stavby ZDE .

Na závěr bychom chtěli poděkovat Městu Nová Role, všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům, kteří nám pomohli a pomáhají se zvelebováním areálu Fotbalového klubu! Zároveň patří velké poděkování všem členům FK, kteří se na těchto akcích a ostatních brigádách podíleli.  Některé tyto akce jsme mohli realizovat díky členským příspěvkům, které se poslední dobou celkem daří vybírat. Bohužel je stále ještě dost těch, kteří mají problémy s placením příspěvků a účastí na brigádách. A ti by se měli nad sebou přinejmenším zamyslet!

 

                                                                                                   VV FK Nová Role